Údržba a opravy komunikací

 • správa, údržba a opravy komunikací na území města

 • výstavba nových chodníků a vozovek

 • pokládka kamenné a zámkové dlažby

 • opravy výtluků na chodnících a vozovkách

 • dopravní značení svislé i vodorovné (osazování dopravních značek, zajišťování dopravního značení na komunikacích)

 • správa orientačního systému ve městě (směrové, orientační a informační tabule)

 • údržba uličních vpustí, zábradlí a svodidel

 • zimní údržba komunikací

  • posyp inertním nebo chemickým materiálem

  • pluhování komunikací

  • odklízení sněhu z chodníků a náměstí

  • prodej posypového materiálu

 

 

 

 

ledec_foot.png