Údržba zeleně

  • údržba travnatých ploch (sečení a ošetřování trávníků na území města)

  • výsadba nových dřevinatých porostů, doplňování stávajících porostů a jejich následná údržba (zařezávání, tvarování, pročišťování)

  • kácení stromů včetně následného odstranění pařezů (i ve ztížených podmínkách)

  • pěstební zásahy na vzrostlých dřevinách (výchovné, zdravotní a bezpečnostní řezy)

  • péče o květinové záhony na území města a zeleň podél komunikací (zakládání, údržba, sečení, odplevelení)

  • kompletní péče o lesopark Šeptouchov

  • hrabání a úklid listí

  • plošné úpravy terénu (rozvoz a doplňování zeminy, kypření půdy, odstraňování kamenů)


 

 

 

 

 

ledec_foot.png